Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium , Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik on direktor. Töökohad, millega kaasneb ametiseisund, on majandusjuhataja, huvijuht ja infojuht.